coronavirus vervolg

maart 23, 2020 · Posted in Uncategorized · Comment 

Coronavirus vervolg

In verband met het Corona-virus is Oedeem- en Fysiocentrum Meander niet altijd open.

Behandelingen/openstelling is alleen nog in overleg tussen patiënt en therapeut.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging het KNGF.
Telefonisch en via de mail zijn we altijd te bereiken voor advies of een luisterend oor.

Henk: henk@oedeemfysiomeander.nl 06-53583494
Marion: marion@oedeemfysiomeander.nl 06-23804788
Olga: olga@oedeemfysiomeander.nl 06-41077760
Willeke: willeke@oedeemfysiomeander.nl 06-30572281

Voor dringende gevallen neemt U alstublieft contact op met 1 van de bovenstaande therapeuten!

We hopen u weer spoedig volgens plan te kunnen behandelen en wensen U sterkte in deze onzekere tijd!

Vriendelijke groet,
Team Meander

advies NVFL

maart 19, 2020 · Posted in Uncategorized · Comment 

Advies behandeling patienten met of na kanker, lymfoedeem of lipoedeem.
Beste collega’s,

In aanvulling op de nieuwsflits van afgelopen maandag en de berichten vanuit het KNGF, voelt het bestuur van de NVFL de noodzaak om een duidelijk advies richting haar leden af te geven met betrekking tot de behandeling van mensen die leven met en na kanker en de mensen met lymfoedeem of lipoedeem.

Advies
We adviseren om tot nader order geen oncologische patiënten te behandelen die op dit moment een medische behandeling ondergaan en geen patiënten te behandelen die leven na kanker.

We weten uit de eerste onderzoeken dat mensen met een verminderde weerstand een grotere kans hebben op overlijden of zwaardere complicatie met opname tot gevolg.
(Lees de leeftijd en sexe demografie of het onderzoek uit de Lancet)

Mensen met lymfoedeem en lipoedeem lijken geen verhoogd risico te lopen indien besmet met het virus, mits ze niet in de kwetsbare doelgroep vallen. Wat betreft de behandeling van deze patiëntengroep, neem de richtlijn van het RIVM in acht.

Wij adviseren om alle algemene adviezen omtrent hygiëne en sociale afstand vanuit het RIVM te blijven hanteren. Dit betekent dat alleen personen zonder (milde) verkoudheidsklachten en/of koorts welkom zijn in de praktijk.

Behandelingen dienen waar mogelijk via e-health/online voortgezet te worden gezien het hogere risico dat deze patiënten lopen. We roepen je daarbij op om creatief te zijn en elkaar te ondersteunen, aangezien het bewegen voor deze groep zo belangrijk is. Mocht je goede ideeën hebben deel dit dan met je collega’s en met ons.

De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus volgen zich snel op en bij velen van ons moet de impact van de huidige ontwikkeling nog binnenkomen. Wat is er precies aan de hand en staat ons nog te wachten? Wij hebben hier net zoveel onzekerheid over als iedereen.

Houdt de nieuwsbrieven vanuit het KNGF en de NVFL en de informatie vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt die voor jullie van belang is dan delen we dit via bovenstaande kanalen.

Indien je als fysiotherapeut zelf in de hoog risico groep valt dan adviseren we je om extra voorzichtig te zijn en te overwegen om niet te behandelen.

Voor nu: let op jezelf en let op elkaar!
Voor vragen: info@nvfl.nl

Hartelijke groet,
Bestuur NVFL

Links:
RIVM – Preventiebeleid Hoogrisicogroepen

Coronavirus Meander

maart 19, 2020 · Posted in Uncategorized · Comment 

Coronavirus
Wij volgen in ons beleid de richtlijnen opgesteld door het RIVM en het KNGF.

De aangescherpte landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor ons als therapeuten in Oedeem- en Fysiocentrum Meander.

Deze maatregelen gaan in op 17 maart en duren voorlopig tot 28 april.

Om de veiligheid van patiënten, onze medewerkers en omgeving te beschermen, hanteren wij echter wel het landelijk beleid:
1. Hygiëne:
a. Geen handen schudden.
b. Handen wassen voor en na elke behandeling.
c. Niezen en hoesten in de elleboog.
d. In de wachtkamer staan stoelen 1,5m uit elkaar.

2. Behandeling kwetsbare patiënten:
In onze praktijk zijn veel mensen kwetsbaar door hun onderliggende ziekte. Ook de gemiddelde leeftijd in onze praktijk is hoog. Het advies van RIVM voor hen is om thuis te blijven; ook aan huis behandelingen worden zo weinig mogelijk gedaan.

Wat we van u vragen is om de richtlijnen te volgen wat betreft de hygiëne adviezen en uw afspraak af te bellen als u (milde) verkoudheidsklachten heeft: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging lichaamstemperatuur.

In onze praktijk hebben we het volgende besloten:
De oncologische training, de oedeemtherapie en de meeste behandelingen aan huis gaan niet door.

De algemene fysiotherapie gaat beperkt door, dit eventueel na tel. overleg.

Voor noodgevallen en/of informatie zijn wij natuurlijk wel beschikbaar, via tel: 023-5627150 en via onze mail: info@oedeemfysiomeander.nl

 

 

 

 

 

 

oktober 11, 2019 · Posted in Uncategorized · Comment 
 Meander_logo_rood_oranje

zaterdag 26 oktober 2019

onco-inloop

Inloop voor mensen met kanker

Onze traditionele koffie-inloop van 10-13 uur willen we voor iedereen openstellen die met de ziekte kanker te maken heeft. Dus neem gerust familie of vrienden mee!

We hopen jullie in Meander te verwelkomen!

Willeke, Olga en Marion

 

 

 

 foto koffie
 

Met allerlei tips en trucs!

 

Marieke Vermaas Lingerieservice met mooie materialen

 

Indra, onze diëtiste en Annelies Ebbink van Mathot

 

Uitwisselen ervaringen

 

Onder genot van kop koffie!

 

Oedeem en Fysiocentrum Meander

Kruisweg 875A
2132 CA Hoofddorp
023-5627150

www. oedeemfysiomeander.nl

zaterdag 26-10-2019 van 10-13 uur.

inloopochtend 29 september

augustus 28, 2018 · Posted in Uncategorized · Comment 

Inloopkoffieochtend bij praktijk Meander!!
29 september 2018 van 10.00 tot 13.00u
Kruisweg 875A Hoofddorp

foto koffie

Op zaterdag 29 september organiseren we de inloopochtend in onze praktijk. Vooral vanwege de enthousiaste reacties van bezoekers van de vorige keren.
Onder het genot van een kopje koffie kunt u in alle rust kennismaken met de producten van Basko en van Marieke Vermaas. Zij zullen aanwezig zijn met o.a. BH’s, lingerie en protheses.
Er is voldoende tijd om iedereen van informatie te voorzien en rustig in gesprek te gaan, maar ook op uw gemak te passen.
Er blijken ieder jaar toch weer nieuwe aanpassing te zijn die u zeker gezien moet hebben!

Feestelijk jubileumcongres met nieuwe ontwikkelingen

oktober 4, 2017 · Posted in Uncategorized · Comment 

Wat een feestelijk Jubileumcongres was dat, afgelopen vrijdag 29 en zaterdag 30 september in de Jaarbeurs in Utrecht!

Maar 20 jaar NVFL ( Nederlandse Vereniging voor Lymfologie en Oncologie ) is ook niet niks!

Internationale sprekers uit Australië, Zweden en België waren ingevlogen, specialisten uit het UMCU, het AVL en andere academische ziekenhuizen en ook collega oncologie / oedeemfysiotherapeuten zorgden voor een fantastisch congres.

Duidelijk werd dat er heel veel aandacht is voor onze doelgroep, dat er heel veel onderzoek gedaan wordt om de klachten die onze patiënten hebben, steeds beter te behandelen.

Van onderzoek naar de rol van voeding en stress en beweging bij lipoedeem tot een onderzoek naar mogelijk in de toekomst anders opereren in de oksel bij borstkanker, van hyperbare zuurstoftherapie tot nut en noodzaak van compressie.

Teveel onderwerpen om te beschrijven, maar heel veel om voor ons luisteraars mee naar huis te nemen, en direct toe te passen in onze dagelijkse prakijk.

Daarnaast ook de standhouders, reeds vele een bekend gezicht in Meander, maar toch elke keer weer met innovaties.

Van borstprotheses en prothese bh’s met nieuwe ontwikkelingen, tot de lymfastimm, en tot compressiehemdjes direct toepasbaar na operaties.

Nieuwe zelfbandagemiddelen met veel katoen erin, een gloednieuwe comfortabele kous voor de nacht.

Zo werd weer even heel zichtbaar hoe gedreven we van behandelaar tot zorgverlener tot commerciële bedrijven zijn. In het belang van de mens met klachten van oncologische ingrepen en lymf / lip / veneus –oedeem!logo nvfl

Fysieke training na kanker nog beter onderbouwd

juni 30, 2017 · Posted in Uncategorized · Comment 
Dankzij verbeterde diagnostiek en behandeling overleven steeds meer mensen kanker.

Onderzoek

Echter, na afloop van de behandelingen kampen veel patiënten met blijvende klachten, zoals afname in lichamelijke fitheid, ernstige vermoeidheid en verminderde kwaliteit van leven. In haar proefschrift, evalueerde Caroline Kampshoff (fysiotherapeut/onderzoeker/KNGF-beleidsmedewerker) bij patiënten met kanker na chemotherapie de effectiviteit op fysieke fitheid en vermoeidheid van een hoog intensief trainingsprogramma en een laag-tot-matig intensief trainingsprogramma, ten opzichte van een wachtlijst-controlegroep. Afgelopen donderdag, 22 juni jongstleden, heeft Caroline haar proefschrift succesvol verdedigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In totaal namen 277 patiënten deel aan de Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT-)studie. Dit is een grootschalig onderzoek in samenwerking met negen ziekenhuizen en tweeëntwintig fysiotherapiepraktijken. Patiënten die deelnamen aan de REACT-studie waren behandeld met een in opzet curatieve behandeling, waaronder chemotherapie. Deelnemers werden na loting verdeeld over drie groepen: hoog-intensieve training, laag-tot-matig intensieve training en de wachtlijstcontrolegroep. Beide trainingen bestonden uit kracht- en duurintervaltraining waarbij de duur en trainingsfrequentie precies gelijk waren. Er was alleen een verschil in trainingsintensiteit. Uit het onderzoek bleek dat ten opzichte van de wachtlijstcontrolegroep beide trainingsinterventies het uithoudingsvermogen verbeterden, de vermoeidheid verminderden en de kwaliteit van leven verhoogden.  Hoog-intensieve training had grotere effecten op uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven. Bovendien toont de kosteneffectiviteitsanalyse aan dat hoog-intensieve training meer gezondheidswinst per geïnvesteerde Euro oplevert dan laag-tot-matig intensieve training, met name door lagere gezondheidszorgkosten in de hoog-intensieve trainingsgroep.

Dit onderzoek onderstreept het belang van fysieke training bij de fysiotherapeut na afloop van de chemotherapie voor het herstel van patiënten met kanker.

Genezen van kanker….. en nu?

mei 9, 2017 · Posted in Uncategorized · Comment 

Aan de behandeling van kanker wordt veel aandacht en geld besteed. Maar hoe zit het met patiënten die genezen zijn van kanker en nog steeds allerlei klachten hebben? Voor deze grote groep patiënten is te weinig aandacht. Alternatieve geneeswijzen kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel na de behandeling van kanker.

acupunctuur foto

Lees het complete artikel hier.

Voor acupunctuur kunt u uiteraard bij ons terecht.

 • Contact

  • Oedeemfysiocentrum Meander
  • Oedeemtherapie, algemene fysiotherapie, oncologie fysiotherapie, dry needling en acupunctuur
  • Kruisweg 875A
   2132 CA Hoofddorp
   Nederland
  • (023) 56 27 150
  • Download vCard
  Map for Kruisweg 875A 2132 CA Hoofddorp Nederland
 • Team

  Henk Lulf : Fysiotherapeut, acupuncturist

  Henk Lulf

  henk@oedeemfysiomeander.nl

  Fysiotherapeut, acupuncturist

  Henk is algemeen fysiotherapeut en acupuncturist. Daarbij geeft hij dry-needling, adviseert bij het verstrekken en gebruik van een TENS-apparaat thuis en maakt spalken voor de hand. Henk heeft veel ervaring in het behandelen van patiënten met uiteenlopende pijnklachten.

  Met acupunctuur worden naast vele pijnklachten o.a. vrouwen behandeld  in IVF-traject, stuitligging van het ongeboren kind en allergieklachten.

  Hij werkt van maandag t/m vrijdag. Op maandag en donderdag ook in de avond.

  BIG:69034395504

  Olga Goosens : Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Olga Goosens

  olga@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Olga is oedeemtherapeute en algemeen fysiotherapeute. Diverse vormen van oedeem verminderen door middel van Manuele Lymfedrainage, tapen, deep oscillation, lymfapress en oefentherapie is haar specialiteit.

  Naast het werken in de praktijk is zij ook te vinden in Bardo en bij de mensen thuis.

  Op donderdag is ze te vinden in het zwembad van Nieuw Vennep voor de zwemgroep van het Adamashuis.

  Olga werkt van dinsdag tot en met vrijdag.

  BIG: 79033678304

   

  Willeke van Santen : Oedeemtherapeute, oncologie fysiotherapeute

  Willeke van Santen

  willeke@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, oncologie fysiotherapeute

  Willeke is oedeemtherapeute en oncologie fysiotherapeute.

  Het verminderen van pijn, ontstaan tijdens of na de kankerbehandeling, is haar specialiteit. Ze gebruikt o.a. de fascietechnieken, de deep oscillation en lymfetape hiervoor met vaak zeer goede resultaten.
  Ook begeleidt ze patiënten tijdens of na de kankerbehandeling in de oefenzaal om de conditie en kracht te optimaliseren.

  Willeke haar werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

  BIG: 69034908904

   

  Marion Groen : Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Marion Groen

  marion@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Marion is oedeemtherapeut en algemeen fysiotherapeut. Net als Willeke werkt Marion met de fascietechnieken, weer op een andere manier waardoor ze elkaar goed aanvullen. Daarnaast is kennisoverdracht een aandachtspunt; belangrijk in een tijd waarin zelfmanagement een grote rol speelt.

  Marion haar werkdagen zijn maandag, dinsdag,  woensdag en vrijdag.

  BIG: 09033707804

  Bas Bakker : Osteopaat

  Bas Bakker

  info@osteopathiebakker.nl

  Osteopaat

  Bas is osteopaat en werkt in onze praktijk op maandagmiddag en avond.