Klassieke acupunctuur

In het westen hebben we een wetenschappelijke medische aanpak. Op veel gebieden (zoals chirurgie, geneesmiddelen) werkt dat goed. Toch hebben tal van patiënten het gevoel dat de behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen. Het neemt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt van behandeling.

In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt. De NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) wijst de westerse technieken niet af, maar streeft ernaar dat de sterke kanten van de westerse medische werkwijze en acupunctuur elkaar aanvullen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waar acupunctuur een genezing of verbetering kan bieden.

Bij de klassieke acupunctuur behoren ook ooracupunctuur, moxa, cupping en elektro-acupunctuur. In enkele gevallen kan gekozen worden om de klassieke punten te behandelen met laser.
Voor een behandeling acupunctuur heeft u geen verwijzing nodig, overleggen met uw (huis)arts kan natuurlijk altijd.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de behandeling acupunctuur gedeeltelijk of geheel vergoed.
Uitgebreide informatie vindt op de site van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) www.acupunctuur.nl