Moisture meter

In onze praktijk gebruiken de oedeemfysiotherapeuten een moisturemeter. Een apparaat dat middels een electromagnetische golf verschillen kan meten in oedeem in de oppervlakte van de huid en dat op plaatsen waar we niet zo makkelijk een meetlint omheen kunnen slaan. Zo kunnen we toch verschillen tussen links en rechts bepalen, of het effect van onze behandelingen bepalen. Een makkelijk toepasbaar meetinstrument.