Welkom

Beste relatie

Verheugd wil ik u laten weten dat ik weer werkzaam ben in de Haarlemmermeer.

Per 25 augustus j.l. werk ik bij Oedeem- en Fysiocentrum Meander te Hoofddorp als oedeemfysiotherapeut met als aandachtsgebied oncologie en revalidatie.

Ik vind het bijzonder interessant om de oncologiepatiënt te mogen begeleiden tijdens het gehele behandeltraject. Daarin staat voor mij de patiënt centraal. Ik zal daarbij mijn jarenlange kennis en multidisciplinaire contacten gebruiken.

Hopende op een fijne samenwerking.

Met vriendelijk groet,

Sandra Pouleijn-Klijn

sandra@oedeemfysiomeander.nl of 06-22925661

Werkzaam op de vrijdagen

 

 

 

 

Evene voorstellen

 

Coaching bij kanker

Het ervaren van een ziekte als kanker heeft een enorme impact op je leven. Na je behandeling ben je lichamelijk genezen, maar geestelijk is er ook ruimte nodig voor verwerking. Tijdens je werk kun je dit niet even ‘uitschakelen’. Het heeft effect op je functioneren. En mogelijk op het vervolg van je loopbaan of jouw ideeën of wensen hierover.

 

Hoe ga je hiermee om? Er over praten helpt. Om perspectieven op een rijtje te zetten.

Iedere donderdag kun je me vinden in de Oedeem-Fysiotherapie praktijk Meander in Hoofddorp.

Loop gerust binnen voor een kop koffie of maak een afspraak!

06-10541116

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Indra, diëtist

                                                          

Hallo,  ik ben Indra, sport- en oncologie- diëtist.

Gezond eten kan een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van uw gezondheid en kwaliteit van leven. De balans tussen voedzaam en lekker eten kan  een uitdaging zijn. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen, zoals gewoonte, werkritme, stofwisseling, beweging, erfelijkheid, slaap, stress, ontspanning etc. Ik adviseer u graag om deze balans (terug) te vinden en hoe u fit blijft en een gezond gewicht behoudt op lange termijn.

 Heeft u algemene vragen over uw voeding of heeft u specifiekere klachten:

 • Krijg ik wel alle nodige voedingsstoffen binnen?
 • Lymfoedeem / Lipoedeem
 • Verhoogd cholesterol/verhoogde bloeddruk
 • Diabetes Mellitus / COPD
 • PDS (prikkelbaar darm syndroom)
 • Overgewicht/ ondergewicht / ondervoeding
 • Voeding bij oncologie, tijdens en na de behandeling. Gewichtsbeheersing.
 • Weinig energie (tijdens het sporten, vermoeidheid, slaapproblemen)
 • Herstelvoeding bij (sport)blessures

 

 Voedingsadvies zit in uw basispakket en/of aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Dat wil zeggen dat het in de meeste gevallen kosteloos is. Voor meer informatie kunt u terecht op mijn website: www.dietistindra.nl

 

Tot gauw,  gezonde groet,

Indra Jhingoeri                              

Mobiel: 06 – 242 89 998                               

Email:   indra@dietistindra.nl

Aanwezig: ma, di, do en vrijdag

Update 4 mei

Als bestuur van de NVFL geven we, o.a. naar aanleiding van vragen, een aanvulling op het triage-stappenplan van het KNGF, specifiek voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop. De NVFG en VHVL zullen eveneens met een advies ten aanzien van deze risicogroep komen.

Aanvullend advies KNGF stappenplan
We adviseren fysiotherapeuten, bij noodzakelijke behandeling binnen 1,5 m, bij mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop, dit alleen te doen met gebruik van PBM:
• Gebruik tenminste een chirurgisch mondmasker.
• Een spatbril dient overwogen te worden bij behandelingen dicht bij het gezicht.
• Pas de juiste handhygiëne toe, eventueel kan je gebruik maken van handschoenen.
We adviseren fysiotherapeuten die in de risicogroep vallen na te denken over het gebruik van een FFP1 of FFPII masker om zichzelf tegen besmetting te beschermen. Het dragen van een chirurgisch mondmasker door zowel patiënt alsook de fysiotherapeut kan bij behandelingen binnen 1,5 m eveneens een oplossing zijn.

Het advies van het RIVM voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop is nog altijd: blijf thuis. Overweeg behandeling aan huis bij kwetsbare patiënten en draag in de praktijk zorg voor alle hygiëne maatregelen, zoals benoemd in het triage stappenplan KNGF.

Vervallen advies
Het eerdere advies om mensen die leven na kanker niet te behandelen (advies van 20 maart j.l.) komt te vervallen. Bepaal bij iedere patiënt of hij in de risicogroep valt voor ernstig beloop en maak zo nodig gebruik van PBM zoals boven geadviseerd op het moment behandeling op afstand niet mogelijk is.

We hopen met dit aanvullende advies duidelijkheid te scheppen onder collega oncologiefysiotherapeuten en oedeemfysiotherapeuten die met vragen zaten omtrent het behandelen van mensen in de risicogroep.

Succes en blijf gezond!

Update 1 mei

UPDATE 1 mei
Wij hebben groen licht gekregen van het RIVM, het ministerie en onze beroepsverenging dat de fysiotherapie mag gaan opschalen. Dat betekent dat wij met een aangepast beleid – veilig én verantwoord – de patiëntenzorg geleidelijk aan zullen hervatten.

Wij hebben vandaag meer duidelijkheid gekregen over de richtlijn die geadviseerd wordt om te volgen.

Hierin wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
• Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
• De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht, als deze langer uitgesteld wordt.
• De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
• Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Samengevat:
Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden tot na 19 mei en niet op 1,5 meter afstand plaats kan vinden, mag doorgang vinden. Dit ter beoordeling van de fysiotherapeut.
In onze praktijk hebben we het een en ander aangepast zodat we zoveel mogelijk de 1,5 meter aanhouden en er een hygiëneprotocol gehandhaafd wordt.

Team Meander

update

Mededeling:
De richtlijnen over wel of niet behandelen zijn uitgesteld tot volgende week.
Hopelijk horen we 28 april meer!
Team Meander

coronavirus vervolg

Coronavirus vervolg

In verband met het Corona-virus is Oedeem- en Fysiocentrum Meander niet altijd open.

Behandelingen/openstelling is alleen nog in overleg tussen patiënt en therapeut.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging het KNGF.
Telefonisch en via de mail zijn we altijd te bereiken voor advies of een luisterend oor.

Henk: henk@oedeemfysiomeander.nl 06-53583494
Marion: marion@oedeemfysiomeander.nl 06-23804788
Olga: olga@oedeemfysiomeander.nl 06-41077760
Willeke: willeke@oedeemfysiomeander.nl 06-30572281

Voor dringende gevallen neemt U alstublieft contact op met 1 van de bovenstaande therapeuten!

We hopen u weer spoedig volgens plan te kunnen behandelen en wensen U sterkte in deze onzekere tijd!

Vriendelijke groet,
Team Meander

advies NVFL

Advies behandeling patienten met of na kanker, lymfoedeem of lipoedeem.
Beste collega’s,

In aanvulling op de nieuwsflits van afgelopen maandag en de berichten vanuit het KNGF, voelt het bestuur van de NVFL de noodzaak om een duidelijk advies richting haar leden af te geven met betrekking tot de behandeling van mensen die leven met en na kanker en de mensen met lymfoedeem of lipoedeem.

Advies
We adviseren om tot nader order geen oncologische patiënten te behandelen die op dit moment een medische behandeling ondergaan en geen patiënten te behandelen die leven na kanker.

We weten uit de eerste onderzoeken dat mensen met een verminderde weerstand een grotere kans hebben op overlijden of zwaardere complicatie met opname tot gevolg.
(Lees de leeftijd en sexe demografie of het onderzoek uit de Lancet)

Mensen met lymfoedeem en lipoedeem lijken geen verhoogd risico te lopen indien besmet met het virus, mits ze niet in de kwetsbare doelgroep vallen. Wat betreft de behandeling van deze patiëntengroep, neem de richtlijn van het RIVM in acht.

Wij adviseren om alle algemene adviezen omtrent hygiëne en sociale afstand vanuit het RIVM te blijven hanteren. Dit betekent dat alleen personen zonder (milde) verkoudheidsklachten en/of koorts welkom zijn in de praktijk.

Behandelingen dienen waar mogelijk via e-health/online voortgezet te worden gezien het hogere risico dat deze patiënten lopen. We roepen je daarbij op om creatief te zijn en elkaar te ondersteunen, aangezien het bewegen voor deze groep zo belangrijk is. Mocht je goede ideeën hebben deel dit dan met je collega’s en met ons.

De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus volgen zich snel op en bij velen van ons moet de impact van de huidige ontwikkeling nog binnenkomen. Wat is er precies aan de hand en staat ons nog te wachten? Wij hebben hier net zoveel onzekerheid over als iedereen.

Houdt de nieuwsbrieven vanuit het KNGF en de NVFL en de informatie vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt die voor jullie van belang is dan delen we dit via bovenstaande kanalen.

Indien je als fysiotherapeut zelf in de hoog risico groep valt dan adviseren we je om extra voorzichtig te zijn en te overwegen om niet te behandelen.

Voor nu: let op jezelf en let op elkaar!
Voor vragen: info@nvfl.nl

Hartelijke groet,
Bestuur NVFL

Links:
RIVM – Preventiebeleid Hoogrisicogroepen

Coronavirus Meander

Coronavirus
Wij volgen in ons beleid de richtlijnen opgesteld door het RIVM en het KNGF.

De aangescherpte landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor ons als therapeuten in Oedeem- en Fysiocentrum Meander.

Deze maatregelen gaan in op 17 maart en duren voorlopig tot 28 april.

Om de veiligheid van patiënten, onze medewerkers en omgeving te beschermen, hanteren wij echter wel het landelijk beleid:
1. Hygiëne:
a. Geen handen schudden.
b. Handen wassen voor en na elke behandeling.
c. Niezen en hoesten in de elleboog.
d. In de wachtkamer staan stoelen 1,5m uit elkaar.

2. Behandeling kwetsbare patiënten:
In onze praktijk zijn veel mensen kwetsbaar door hun onderliggende ziekte. Ook de gemiddelde leeftijd in onze praktijk is hoog. Het advies van RIVM voor hen is om thuis te blijven; ook aan huis behandelingen worden zo weinig mogelijk gedaan.

Wat we van u vragen is om de richtlijnen te volgen wat betreft de hygiëne adviezen en uw afspraak af te bellen als u (milde) verkoudheidsklachten heeft: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging lichaamstemperatuur.

In onze praktijk hebben we het volgende besloten:
De oncologische training, de oedeemtherapie en de meeste behandelingen aan huis gaan niet door.

De algemene fysiotherapie gaat beperkt door, dit eventueel na tel. overleg.

Voor noodgevallen en/of informatie zijn wij natuurlijk wel beschikbaar, via tel: 023-5627150 en via onze mail: info@oedeemfysiomeander.nl

 

 

 

 

 

 

 Meander_logo_rood_oranje

zaterdag 26 oktober 2019

onco-inloop

Inloop voor mensen met kanker

Onze traditionele koffie-inloop van 10-13 uur willen we voor iedereen openstellen die met de ziekte kanker te maken heeft. Dus neem gerust familie of vrienden mee!

We hopen jullie in Meander te verwelkomen!

Willeke, Olga en Marion

 

 

 

 foto koffie
 

Met allerlei tips en trucs!

 

Marieke Vermaas Lingerieservice met mooie materialen

 

Indra, onze diëtiste en Annelies Ebbink van Mathot

 

Uitwisselen ervaringen

 

Onder genot van kop koffie!

 

Oedeem en Fysiocentrum Meander

Kruisweg 875A
2132 CA Hoofddorp
023-5627150

www. oedeemfysiomeander.nl

zaterdag 26-10-2019 van 10-13 uur.

 • Contact

  • Oedeemfysiocentrum Meander
  • Oedeemtherapie, algemene fysiotherapie, oncologie fysiotherapie, dry needling en acupunctuur
  • Kruisweg 875A
   2132 CA Hoofddorp
   Nederland
  • (023) 56 27 150
  • Download vCard
  Map for Kruisweg 875A 2132 CA Hoofddorp Nederland
 • Team

  Henk Lulf : Fysiotherapeut, acupuncturist

  Henk Lulf

  henk@oedeemfysiomeander.nl

  Fysiotherapeut, acupuncturist

  Henk is algemeen fysiotherapeut en acupuncturist. Daarbij geeft hij dry-needling, adviseert bij het verstrekken en gebruik van een TENS-apparaat thuis en maakt spalken voor de hand. Henk heeft veel ervaring in het behandelen van patiënten met uiteenlopende pijnklachten.

  Met acupunctuur worden naast vele pijnklachten o.a. vrouwen behandeld  in IVF-traject, stuitligging van het ongeboren kind en allergieklachten.

  Hij werkt van maandag t/m vrijdag. Op maandag en donderdag ook in de avond.

  BIG:69034395504

  Olga Goosens : Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Olga Goosens

  olga@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Olga is oedeemtherapeute en algemeen fysiotherapeute. Diverse vormen van oedeem verminderen door middel van Manuele Lymfedrainage, tapen, deep oscillation, lymfapress en oefentherapie is haar specialiteit.

  Naast het werken in de praktijk is zij ook te vinden in Bardo en bij de mensen thuis.

  Op donderdag is ze te vinden in het zwembad van Nieuw Vennep voor de zwemgroep van het Adamashuis.

  Olga werkt van dinsdag tot en met vrijdag.

  BIG: 79033678304

   

  Willeke van Santen : Oedeemtherapeute, oncologie fysiotherapeute

  Willeke van Santen

  willeke@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, oncologie fysiotherapeute

  Willeke is oedeemtherapeute en oncologie fysiotherapeute.

  Het verminderen van pijn, ontstaan tijdens of na de kankerbehandeling, is haar specialiteit. Ze gebruikt o.a. de fascietechnieken, de deep oscillation en lymfetape hiervoor met vaak zeer goede resultaten.
  Ook begeleidt ze patiënten tijdens of na de kankerbehandeling in de oefenzaal om de conditie en kracht te optimaliseren.

  Willeke haar werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

  BIG: 69034908904

   

  Marion Groen : Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Marion Groen

  marion@oedeemfysiomeander.nl

  Oedeemtherapeute, algemeen fysiotherapeute

  Marion is oedeemtherapeut en algemeen fysiotherapeut. Net als Willeke werkt Marion met de fascietechnieken, weer op een andere manier waardoor ze elkaar goed aanvullen. Daarnaast is kennisoverdracht een aandachtspunt; belangrijk in een tijd waarin zelfmanagement een grote rol speelt.

  Marion haar werkdagen zijn maandag, dinsdag,  woensdag en vrijdag.

  BIG: 09033707804

  Bas Bakker : Osteopaat

  Bas Bakker

  info@osteopathiebakker.nl

  Osteopaat

  Bas is osteopaat en werkt in onze praktijk op maandagmiddag en avond.