Vergoedingen en verwijzingen

Algemeen:
De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.
Afhankelijk van uw zorgverzekering en of u aanvullend verzekerd bent, wordt fysiotherapie vergoed.
Omdat iedere zorgverzekeraar eigen polisvoorwaarden heeft, dient u altijd zelf na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. OOk het bijhouden van de gebruikte behandelingen behoord hiertoe. Bij overschrijding van de aanvullende verzekering ontvangt u een nota.

Gegevensverzameling voor de verzekeraars:
Zoals u waarschijnlijk uit de pers begrepen heeft, worden zorgverzekeraars steeds veeleisender. Zo ook voor de fysiotherapie.

Daarnaast moeten wij steeds meer gegevens verzamelen over de behandelingen om de doelmatigheid te bewijzen. De gegevens worden anoniem verzameld (m.b.v. Qualizorg / CQ-index), meestal alleen op geboortedatum.

Bijna alle verzekeraars willen er een emailadres bij, om de patiënt digitaal een enquêteformulier te kunnen toesturen.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de enquête invult. Het zorgt voor de kwaliteitsbewaking van de therapie. Bovendien is het ook een vereiste van enkele ziektekostenverzekeraars om de therapie volledig vergoed te krijgen. Wordt er onvoldoende aan meegewerkt, dan kunnen wij tot € 4 per behandeling gekort worden door de zorgverzekeraar.

Wanneer u niet wilt dat deze gegevens over u verzameld worden, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij uw therapeut aan te geven, dan kan dit in uw dossier verwerkt worden.

Verwijzing:
In onze praktijk kunt u terecht voor de algemene fysiotherapie zonder verwijzing. Dit geldt voor de niet-chronische aandoeningen.
Voor de chronische aandoening is wel een verwijzing nodig, van de huisarts of van een specialist.
Chronisch of niet-chronisch is vastgelegd in de lijst met chronische aandoeningen.