Palliatieve zorg

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met deze nieuwe situatie. De oncologie fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt dan wel coacht de patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. Kwaliteit van leven staat in deze fase centraal! De oncologie fysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden. De wens van de patiënt staat hierbij centraal.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. Het comfort van de patiënt staat centraal. De oncologie fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen tegen benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

In samenwerking met Hospice Bardo geven wij zorg aan mensen die in het hospice verblijven.